Un ortodox nu poate fi ecumenist…

În douăsprezece capete, unde se arată de ce un ortodox nu poate fi ecumenist

I. Creştinii ortodocşi mărturisesc în Crez că sunt fii ai unei singure Biserici Ortodoxe – cea Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, al cărei singur Cap este Hristos Dumnezeu – Omul. Nu pot fi alte credinţe mântuitoare căci numai Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Nu pot fi două sau mai multe biserici surori, precum nu sunt mai mulţi hristoşi, căci numai Unul Hristos s-a răstignit pe Cruce. Aşadar orice religie, cult, consiliu ecumenic sau biserică din afara ortodoxiei sunt socotite de către Sfinţii Părinţi drept erezii; „iar ereziile nu sunt biserică şi nici nu pot fi în veac biserici ale mântuirii”.

II. Ecumenismul, prin dorinţa sa de a strânge laolaltă toate religiile lumii, îl pune pe Hristos alături de ceilalţi dumnezei ai celorlalte (ne)credinţe. Prin reconciliere şi toleranţă, ecumenismul ignoră Sfânta Cruce, huleşte fecioria Maicii Domnului şi neagă făţiş Sfânta Treime, împotrivindu-se prin aceasta apostoleştilor cuvinte care mărturisesc că în ortodoxie este doar „un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez” (Efeseni 4, 5).

III. Ecumenismul înşeală pe ortodocşi chemându-i să se roage, sau să facă slujbe religioase, sau să se împărtăşească împreună cu netrebnicii eretici şi păgâni, ridicându-se astfel împotriva celor „Şapte Soboare a Toată Lumea” la care Sfinţii Părinţi au rânduit pentru veşnicie Sfintele Canoane care mărturisesc: „Episcopul, sau preotul, sau diaconul care numai s-a rugat cu ereticii să se afurisească, iar dacă le-a îngăduit ereticilor să lucreze ceva ca şi clerici, să se caterisească” (Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli).

IV. Ecumenismul, prin întemeierea Consiliului Ecumenic al Bisericilor, doreşte să înghită, în chip viclean Biserica lui Hristos, prin chemarea Ortodoxiei la falsa unire cu mincinoasele biserici apostate, religii păgâne şi culte eretice; ecumenismul împacă făţarnic toate dumnezeirile şi cutează să amestece în acest sincretism chiar învăţătura ortodoxă despre Hristos. Prin aceste înşelări CEB doreşte să se impună lumii ca o nouă biserică supranaţională, supraconfesională şi universală spre a înlocui în conştiinţa ortodocşilor adevărata Biserică şi adevărata învăţătură a lui Hristos.

V. Ecumenismul nesocoteşte şi desfiinţează Sfintele Taine ale Bisericii zicând că şi catolicii, monofiziţii, armenii, copţii, protestanţii au aceleaşi taine ca şi ortodocşii. Fraţilor, numai în Biserica ortodoxă lucrează Duhul Sfânt pentru că numai ortodoxia a păstrat învăţătura lui Hristos neschimbată şi are neruptă continuitatea Harului dăruit Sfinţilor Apostoli la Cincizecime. Numai la ortodocşi vine la Înviere Sfânta Lumină la Ierusalim, numai în Ortodoxie sunt sfinţi, cu sfinte moaşte.

VI. Ecumenismul înşeală pe ortodocşi, zicându-le prin teoria ramurilor că fiecare credinţă, orice religie sau cult au aceeaşi rădăcină şi toate deţin o părticică de adevăr, iar prin unirea tuturor în ecumenism se va obţine adevărata credinţă cu adevărul reîntregit. Aceasta ar însemna că Hristos nu este singurul Dumnezeu, nu întrupează tot Adevărul şi că Biserica întemeiată de El nu poate călăuzi sufletul omului botezat la sfinţenie, la mântuire, la viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor.

VII. Ecumenismul trădează ortodoxia voind să o atragă într-o unire cu credinţele pe care Sfânta Biserică le-a osândit acum sute de ani. Ortodocşii, primind ecumenismul, alunecă încet în rele pogorăminte, în care învăţăturile suferă schimbare – răstălmăcirea învăţăturilor de credinţă, cenzurarea Sfintelor Scripturi, schimbarea sfintelor slujbe şi a rânduielilor bisericeşti – pentru a nu supăra celelalte credinţe apostate, eretice şi păgâne din Consiliul Ecumenic.

VIII. Ecumenismul vorbeşte de o libertate fără de Cruce, propovăduieşte o iubire fără dreptatea sfintelor porunci, plănuieşte unirea credinţelor în diversitatea dumnezeilor. Ecumenismul este o globalizare religioasă care nu vede omul drept chip al lui Hristos, iar când vorbeşte despre Hristos, ecumenismul îl înfăţişează tainic pe Antihrist.

IX. Venirea ecumenismului a fost proorocită de Sfinţii Apostoli: „Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărata de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor” (I Timotei 4, 1). Ecumenismul nu arată celor din afara Bisericii Ortodoxe calea spre adevărata pocăinţă, nu cheamă neortodocşii la Sfântul Botez, cel în numele Sfintei Treimi, ci îi întăreşte pe eretici şi păgâni a rămâne în necredinţa lor, amăgindu-i că ar fi şi ei biserici şi că ar avea parte de mântuire.

X. Ecumenismul, prin ereticele sale învăţături privind unirea inter-religioasă şi credinţa într-un dumnezeu universal, arată asemănarea cu gândirea şi lucrarea masoneriei. În fapt, amândouă îmbrăţişează căderile umanismului, prin care se pregăteşte împărăţia şi ridicarea templului lui Antihrist; au aceeaşi conducători ce luptă pe dinăuntru Biserica – prin depărtare turmei lui Hristos de Adevărul credinţei – iar pe dinafară, ecumeniştii rup porţile Bisericii spre amestecarea ortodocşilor cu toţi nebotezaţii, cu schismaticii, cu ereticii şi păgânii.

XI. Prin iubirea tolerantă faţă de minorităţi sexuale (lesbiene, homosexuali, transexuali) şi a impunerii preoţiei femeilor, ecumenismul se ridică împotriva rânduielilor Sfinţilor Apostoli, împotriva învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, împotriva a toată Ortodoxia. Aceasta este adevărata înfrăţire, aşa arată răzvrătirea pătimaşă cu care ecumenismul loveşte împotriva dragostei răstignite a lui Hristos.

XII. Această erezie ce şade în spatele unirii tuturor credinţelor eretice – ecumenismul – se doreşte a fi crezut drept biserică deasupra bisericilor, cult peste toate cultele, religia religiilor, arătându-se a fi de fapt noua religie ce se va sluji în noul templu din apropiata împărăţie a lui Antihrist. Ecumenismul, prin lucrările sale, este antiortodox, antibisericesc şi apostatic, pregătind venirea lui Antihrist. Iar amăgitorii care luptă dinăuntru Biserica Ortodoxă, sunt ortodocşii ecumenişti, care se împotrivesc învăţăturilor Sfinţilor Apostoli şi predaniilor Sfinţilor Părinţi, căci, „Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparţin adevărului, iar câţi nu aparţin adevărului, nu sunt nici în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos”.

Ierom. Vasilisc Hristea

Reclame

One response to this post.

  1. Posted by daniel on octombrie 7, 2012 at 3:31 pm

    Foarte adevarat ce scrie aici! Ar fi bine ca acest text sa fie printat pe hartie sub forma de fluturasi si impartit credinciosilor prin biserici…

    Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: