Numele cel prea cinstit al pururea Fecioarei Maria pierde şi goneşte pe draci

Într-un oraş al Coloniei, bun cu numele, era un preot care se numea Petru, om desfrânat şi cu rău nărav, care pentru faptele lui necinstite şi urâte a fost spânzurat afară de casa lui. Şi o ţiitoare a lui, Aglaida cu numele, s-a înfricoşat şi îngrozit atâta când l-au spânzurat, încât a lăsat lumea şi ducându-se într-o mănăstire s-a făcut călugăriţă.

Deci, după vreo câteva zile, stând ea la fereastra chiliei, a văzut afară, într-un izvor, că stă un drac cu chip de tânăr, care a sărit la fereastră ca să o răpească. Iar ea îngrozită, a căzut înapoi şi, lovindu-se cu capul de pământ, în grabă s-au adunat surorile şi au ridicat-o ca pe o moartă şi au pus-o în pat. Apoi, după o vreme, vindecându-se puţin, a venit iar dracul şi i-a zis: „Aglaido, prea iubita mea, ce ţi-am făcut de te-ai lepădat de mine? Eu ţi-am săvârşit toate voile tale şi tu m-ai urât. Întoarce-te la lume şi eu îţi voi da ţie de bărbat un boier bogat, ca să te învrednicesc de multe bunătăţi. Să mănânci bucate prea bune, să bei şi să ai toate voile trupului; să nu şezi aici, nepriceput-o, ca să mori mai înainte de vreme cu atâtea postiri, privegheri şi rele pătimiri”. Răspuns-a ea, zicându-i: „Piei de la mine, vrăjmaşule al adevărului, că niciodată nu voi mai face voia ta, ci mai vârtos voi plânge şi mă voi tângui pentru vremea în care ca o nepricepută ţi-am slujit ţie”.

Atunci dracul s-a făcut nevăzut, însă după puţină vreme iarăşi a venit şi tot asemenea de mai multe ori îi făcea supărare. Iar călugăriţele au sfătuit-o să aibă la chilia ei puţină agheasmă şi, când va veni ispititorul, să o verse asupra lui şi să-l izgonească cu semnul cinstitei Cruci. Şi aşa a şi făcut. Deci, când a aruncat agheasmă vrăjmaşul a fugit; însă după puţină vreme iarăşi s-a întors! Atunci, o soră mai pricepută a sfătuit-o ca atunci când îl va mai vedea pe dracul, să cheme numele Preasfintei Stăpânei noastre şi să zică închinăciunea îngerului, adică: „Bucurăte ceea ce eşti cu dar dăruită Marie, Domnul este cu tine”, şi celelalte. Acestea zicând Aglaida către dracul, acela a fugit îndată cu atâta grabă ca şi cum l-ar fi gonit un fulger sau o văpaie ce l-ar arde. S-a făcut nevăzut şi mai mult n-a îndrăznit să se apropie de ea, nici să se arate cumva. Şi aşa s-a săvârşit Aglaida în mănăstirea aceea, cu petrecere plăcută lui Dumnezeu.

Deci, câţi aveţi vreo ispită de la vrăjmaşii cei de gând, sau de la cei simţitori, să ştiţi că altă doctorie nu este mai folositoare, decât numele Ei cel prea lăudat şi minunat, chemat fiind cu evlavie şi cu credinţă. Amin!

Asemenea

Altă oarecare călugăriţă ce se afla într-o mănăstire, îndeletnicindu-se în postiri şi privegheri, de multe ori a înşelat-o vicleanul, închipuindu-se în chip de înger. Şi vorbea cu ea despre felurite lucruri şi-i da răspuns la orice voia să-l întrebe. Iar părintele cel duhovnicesc al călugăriţei aceleia întrebând-o odată, la mărturisire, cum petrece cu aşezare vieţuirii celei monahiceşti, ea a răspuns: „Bine, cu rugăciunea ta, părinte al meu sfinte”. Auzind el răspunsul acela plin de mândrie, s-a scârbit şi a sfătuit-o să nu mai zică un cuvânt ca acela, ci, de-ar face toate faptele bune, să se smerească totdeauna şi să spună cum că este păcătoasă, şi altele asemenea. Iar aceea a zis: „Să ştii, părinte, că îngerul Domnului vine din cer la mine şi mă cercetează, de aceea am spus aşa”. Însă duhovnicul, aducându-şi aminte de graiul Apostolului, care zice că îngerul întunericului se închipuieşte în îngerului luminii, i-a răspuns ei, zicând: „Când va mai veni îngerul să te cerceteze zi-i lui să-ţi arate pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi, dacă te va asculta, cum vei vedea-o pe dânsa să te închini ei zicând închinăciunea îngerească. Şi dacă va sta până ce vei sfârşi rugăciunea, Doamna noastră este, iar dacă se va pierde, să ştii că nălucirea dracului este şi te-a înşelat, pentru ca să te arunce în mare prăpastie”.

Această sfătuire mântuitoare primind călugăriţa, a zis către cel ce se socotea înger cuvintele de mai sus, la care acela a răspuns: „Destul îţi este venirea mea de faţă, că nu eşti vrednică să vezi cu ochii tăi trupeşti pe împărăteasa a toate”. Iar aceea mai mult îl ruga pe el, ca să-i facă darul acesta. Atunci s-a arătat înaintea ei o fecioară cu bun chip şi frumoasă ca o împărăteasă, căreia monahia s-a închinat zicând heterisirea îngerului. Însă îndată nălucirea aceea diavolească, dacă a auzit cuvintele acelea, a pierit ca un fum şi ca un vânt s-a prăpădit. Iar călugăriţa a rămas îngrozită şi a slăbit atâta încât cu mare greutate şi cu multă osteneală a putut să-şi vină întru aşezarea de mai înainte.

Deci, când ar veni vreo ispită de la diavolul, sau de la lume şi chiar de la trup, nu este altă vindecare mai mult folositoare şi mai dulce decât mierea şi nectarul: „Iisuse Hristose” şi „Maria”. Şi cine le va chema cu credinţă, va afla vindecare minunată totdeauna, de toată ispita şi de toată mâhnirea, după cum mulţi cu adevărat au cunoscut. Amin!

Reclame

4 responses to this post.

 1. Posted by Igor on iunie 19, 2009 at 9:18 pm

  atentie citez din scriptura, iar voi scoateti concluziile:

  1.Şi s-au întors cei şaptezeci cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în Numele Tău. (Luca 10:17)

  2.Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău (Matei 6:9)

  3. …cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte. (Matei 18:5)

  4. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în Numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu. (Ioan18:3)

  5.Părinte, preaslăveşte-Ţi Numele! Atunci a venit glas din cer: Şi L-am preaslăvit şi iarăşi Îl voi preaslăvi. (Ioan 12:28)

  6.Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, Eu voi face. (Ioan 14:14)

  7. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, Acela vă va învăţa toate…(Ioan 14:26), atentie Duhul Sfant care a venit in Numele lui Isus ne invata pe noi pe fiecare care suntem crestini si nu avem nevoe ca cienva sa ne invete. (vezi de asemenea 1 Ioan 2:27)

  8. …Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu El vă va da. (Ioan 16:23)

  9. În ziua aceea veţi cere în Numele Meu; şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. (Ioan 16:26,27) vedeti Însusi Tatal ne iubeste deci ne putem apropia de El fara frica in Numele lui Isus (vezi Evrei 10:19)

  10.Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în Numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. (Ioan 17:12) Vedeti Numele Domnului este cel care ocroteste, daca i-a ocrotit pe ucenici de ce sa nu ne ocroteasca si pe noi?

  11.Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui. (Ioan 20:31). noi avem viata in Numele lui Isus.

  12….oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit. (Fapte 2:21)

  13.Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt Nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi. (Fapte 4:12) Aici de vorbeste despre Numele lui Isus.

  14. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui Nume, care este mai presus de orice nume, ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.

  15. Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în Numele Domnului Iisus (Coloseni 3:17) ce ziceti de asta, mai ramane loc pentru alt nume?

  16. Aşadar, prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care preaslăvesc Numele Lui. (Evrei 13:15)

  17. Şi aceasta este porunca Lui, ca să credem întru Numele lui Iisus Hristos, Fiul Său, şi să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat poruncă. (1 Ioan 3:23). asta cere Dumnezeu de la noi si asta trebue sa facem. aici este credinta adevarata.

  18. Acestea am scris vouă, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică. (1Ioan5:13).

  Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn (Marcu 12:19)

  Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti. (Matei 4:10)

  In biblie nu este scris nimic despre alte nume in care sa se faca minuni, sau care sa ne ocroteasca, daca aveam nevoe sa stim despre alte nume Dumnezeu ne-ar fi spus.

  Răspunde

 2. nu-mi aduce Cuvantul lui Dumnezeu impotriva Cuvantului lui Dumnezeu ca e hula, e urat si e fara sens. Faci munca zadarnica aducandu-mi citate din Scriptura. Dar nu sant cu Nestor, si deci nu sant impotriva Maicii lui Dumnezeu. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh!

  Răspunde

  • Posted by Igor on iunie 20, 2009 at 8:48 am

   eu nu aduc Cuvantul lui Dumnezeu impotriva Cuvantului lui Dumnezeu, caci Cuvantul lui Dumnezeu nu se poate opune cu sine si nu se contrazice, mai degraba eu aduc incerc prin citate din scriptura sa arat ca ceea ce se opune cu Cuvantul lui Dumnezeu, adica traditia(Biblia nu face parte din traditie), nu este cuvant din partea Domnului ci din partea oamenilor, ei au trait si au invatat anumite lucruri, dar pe noi ne invata Dumnezeu.

   Răspunde

 3. Posted by Igor on iunie 20, 2009 at 8:57 am

  si cum sa nu aduc citate din scriptura daca insusi Pavel facea asta, el isi apara credinta aducand citate din scriptura si indemnul lui era: „Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura. ” (2 Timotei 4:2)

  Si Cuvantul mai este comparat si cu o sabie: „Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii,” (Evrei 4:12) aceasta este arma noastra impotriva ereziilor, cum sa nu ne folosim de ea?!

  „Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă.” (Iacov 1:22), la ce Cuvant se refera aici Iacov decat la cel scris in Scriptura?

  Scriptura trebue citita in fiecare zi si sa se studieze asupra ei la timp si ne la timp, astfel vei ajunge sa cunosti voia Domnului pentru viata ta.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: