Tăcerea – al treilea tip de ateism (Partea I)

Filocatolicii nu se neliniștesc. Planul se aplică.

Toți aceia care au planificat și a plică subjugarea ortodocșilor față de papa aveau până acum toate motivele să fie mulțumiți, pentru că vedeau că, înciuda existenței anumitor reacții, planul înainta și sperau că la o nouă Ferrara-Florența vor reuși acceptarea și semnarea unui nou „horos” (hotărâre) unionist, a unei noi uniații.

Comparativ cu vechiul sinod de la Ferrara-Florența (1438-1439), acum condițiile sunt mai prielnice. Multă lume necatehizată și neinformată în temele cre dinței a fost narcotizată de agapologhia [„iubirismul”, teologia fățarnică a „iubirii” – n.n.] ipocrită și mincinoasă, care se potrivește spiritului globalizării și ștergerii diferențelor și particularităților. În biserici, predicile te sufocă prin analize sociale și exaltări patriotice sau cu pietisme superficiale și ipocrite. Rar se dezvoltă temele credinței cu referire la erezii și la eretici, în mod deosebit la erezia papismului și la pan erezia ecumenismului. Prin urmare, nu există teama dezaprobării și reacției poporului la cele uneltite, cum s-a întâmplat la vechea Ferrara-Florența, pentru că acum poporul ignoră cele ale credinței și a fost supus unei spălări a creierului sub falsul iubirism newage-ist și împotriva Iubirii împletite cu Adevărul, împotriva adevăratei iubiri, care nu ascunde înșelarea și minciuna, ci le denunță, pentru a-i păzi mai dinainte pe credincioși.

Conducerea bisericească și teologică a suferit o eroziune și o alienare – desigur cu lăudabile excepții – sau, precum zice un respectabil stareț și egumen, sunt partizanii unei noi erezii, ai ereziei liniștirii (relaxării). Nu vor să-și piardă liniștea și să se tulbure. Petrec bine în festivități și hramuri, și cu famenii lor fii duhovnicești, ce îi înconjoară și îi urmează. Credința se alienează, dogmele ortodoxe nu sunt băgate în seamă, rătăcirea triumfă și cei mai mulți tac. Însă această tăcere, cum de multe ori am scris, este – după marele sfânt Grigorie Palama, cel care l-a învins definitiv pe monahul apusean Varlaam Calabrezul și teologia scolastică papistașă – al treilea tip de ateism.

Primul este negarea existenței lui Dumnezeu, al doilea este erezia, care desfigurează adevărul despre Dumnezeu, iar al treilea liniștirea (relaxare), tăcerea care contribuie la răs pândirea celorlalte două tipuri de ateism.

Toate încercările de reacție și de împotrivire, ce s-au înregistrat până în anul trecut prin scrierea de articole și studii, prin texte apologetice semnate de clerici și monahi, nu au neliniștit serios cercurile filocatolice și ecumeniste. Le-au neutralizat cu argumentul că provin din partea unei mici grupări zelotiste, pe care i-au încoronat și cu epitete ornante pe măsură și cu asigurarea că vremurile s-au schimbat, iar lumea nu este interesată de credință. Desigur, desele vizite ale patriarhului ecumenic în diferite orașe, în care lumea a prețuit și prețuiește așezământul, istoria, vechea lumină a renumitei Cetăți (a Constantinopolului), iar nu deschiderile filocatolice și ecumeniste, pe care de altfel le ignoră, au trimis și trimit un mesaj greșit că lumea l-ar urma pe patriarh și ar fi de acord cu cele pe care le face. Să strige prea micii zelotiști! Cine îi aude? Desigur, ar fi dorit, precum s-a văzut din textul patriarhal, să purcedem la dizidență și întreruperea pomenirii, ca din momentul acesta să ne pedepsească oficial și să ne diminueze influența, catalogându-ne drept neascultători și schismatici. Fără ca lucrul acesta să fie exclus pe viitor, de vreme ce, conform Sfintelor Canoane, schisma o provoacă cei cepropovăduiesc erezia și nu cei ce o stigmatizează, care sunt vrednici de laudă  și de onoruri, în prezent am ales să informăm clerul și poporul, pentru a-i ajuta și pe alții să înțeleagă ce se întâmplă, să se neliniștească, să se trezească. Nu se cuvine să ne interesăm și de ceilalți, și – de sigur, mai ales atunci când este primejduită mântuirea lor prin impunerea ereziei și a rătăcirii?

(va urma)

Protoprezbiterul Theodor ZISIS
Extras din Revista Gând Și Slovă Ortodoxe N.32

2 responses to this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: