Archive for the ‘Sărmana Basarabie’ Category

Israel către jidovi şi jidoviţi: Capitala Moldovei NU este sinagogă!

La 13 decembrie 2009, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei – creştinatorului pământurilor noastre, peste 200 de enoriaşi ai bisericii Sf. Cuvioasă Parascheva şi a altor sfinte lăcaşe din capitală, au mers în centrul Chişinăului, în Scuarul Europei pentru a înălţa o Cruce în locul menorahului pus acolo vineri de către iudei.

În prezenţa unor înalţi demnitari moldoveni şi a câtorva diplomaţi străini, obiectul a fost instalat la picioarele drapelului Uniunii Europene, pentru opt zile, cu ocazia sărbătoririi de către confesiunea iudaică a aşa-zisei „Hanuca”. De altfel, autorizarea de către primărie a acestei acţiuni cu caracter religios, evident sfidătoare la adresa majorităţii creştineşti a Republicii Moldova, este cel puţin provocatoare.

În acelaşi timp, e de menţionat faptul că astăzi nu a avut loc un miting antisemit, cum s-au grăbit deja să eticheteze înălţarea Sf. Cruci în centrul capitalei unei ţări ortodoxe mass-media liberală, ci un act de mărturisire de către creştini a credinţei lor şi a dreptului lor primar în viaţa statului al cărui element constituant primordial sunt.

După ce a fost scos de la locul de cinste, menorahul a fost transportat la monumenul Sfântului Ştefan cel Mare, unde a fost demontat şi pus la picioarele soclului.

Nici un liceu fără Dumnezeu!

biserica

SEMNEAZĂ PETIŢIA

ON-LINE!

sau descarcă FIŞA ŞABLON pentru mai multe semnături şi contactează-ne la:

(+373) 069992599!

Blogul Oficial!

Evenimentele social-politice ce s-au desfăşurat în ultimii ani în societatea noastră a determinat apariţia necesităţii de a introduce religia ca disciplina obligatorie în ciclul preuniversitar. Acest fenomen nu constituie un moft al cuiva ci un imperativ al unei societăţi aflate în tranziţie, abia scăpată de ateism.
După o lungă perioadă de ateism, în întregul spaţiu ex-sovietic, credinţa îşi recapătă locul ei firesc in societate, astfel spre exemplu începând cu septembrie 2009 religia se preda şi în şcolile din Rusia.
Cineva spunea ca mileniul III “va fi unul al credinţei sau nu va fi deloc”. Republica Moldova, în intenţiile sale de aderare la UE ar trebui sa preia practica tarilor cu o democraţie consolidată în care de mai mulţi ani religia este predată în instituţiile preuniversitare.
Ca o reflectare legislativă la nivel european a importanţei identităţii cultural-spirituale a fiecărei naţiuni, domeniul cultural şi cel religios intră în competenţa exclusivă a fiecărui stat. Republica Moldova ar trebui să aibă o poziţie fermă vis a vis de educaţia religioasă a tinerii generaţii. Citește în continuare

Poarta Europei Creştine – Moldova Ortodoxă – supusă “euro-românilor” Europei Orto-fobe

“Vândut-aţi oare hoardelor de-afară, la târgul vremii vreo una din moşii?” întreabă îngrozit Sf. Ştefan cel Mare neamul în cântecul lui Victor Socaciu “Ştefan la Daniil Sihastrul”. Dacă pentru dl. Socaciu cea mai dureroasă problema e cea teritorială, atunci “arcaşii” Măriei Sale, care “n-au uitat să dea la semn” au o durere provocată de o rană cu mult mai adâncă a neamului. Dacă eşti om, atunci ştii că cea mai insuportabilă boală e cea sufletească, iar dacă mai eşti şi creştin atunci mai adaugi şi pe cea duhovnicească.

Paradoxal, cei care au supus neamul nostru după Măria Sa, fie că au fost păgâni, atei sau antihrişti, nu au băgat cuţitul în trupul ţării atât de dureros ca “fraţii” noştri “creştini” din Europa. La finele existenţei lui, extraordinarul Imperiu Bizantin a fost cu uşurinţă ras de otomani, neamurile Bizanţului fiind îngrozite de noua fiară care se instaurează în lume; una după alta intrau sub talpa islamului. Şi doar un singur neam, deşi chinuit timp de veacuri, a oprit fiara să intre în Europa. Acel neam se afla pe acel “picior de plai, pe o gură de rai”, cârmuit de un domn “nu mare de statu” – Atletul lui Hristos (cum a spus “marele vicar” făţarnic la Roma) – Ştefan Vodă, iar ocrotit de însuşi Iisus Hristos Dumnezeu şi Citește în continuare

Binecredinciosul Domn Ştefan cel Mare, între îndoială şi sfinţenie

,,Ridică-te Ştefane şi vezi-ţi fiii, că vremea în lume e grea…”

S-au împlinit în vara aceasta (la 2 iulie) 502 ani de la trecerea la cele veşnice a voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt şi 14 ani de la canonizarea şi generalizarea cultului său în toată ţara.Ştefan cel MareŞtefan cel Mare

Atunci, în 1992, s-au auzit destule voci de contestare a acestui act, pe motiv că luarea unei decizii sinodale în acest sens n-ar fi justificată. Vociferările n-au încetat însă nici după acest act oficial al Bisericii Ortodoxe Române, ele venind mai cu seamă din partea unor laici, intelectuali cu pretenţii de elită, plini de mândria îndoielii – aproape obligatorie pentru un om cult – şi nu numai de la aceştia ci şi de la cei dotaţi cu simplitate dar smintiţi de aiurelile formatorilor de opinie, ba chiar şi unii clerici mai tradiţionalişti au fabricat sintagma: sfânt nesfânt.

De ce această rezervă atât de puternică faţă de canonizarea celui mai mare domnitor moldovean şi de ce nu, al tuturor românilor, din partea unor grupuri elitiste şi a altor oameni oneşti, dar neorientaţi în problemele istoriei şi mai ales în problemele sfinţeniei?

Starea aceasta se datorează neştiinţei ori formării unei imagini unilaterale despre marele domnitor, dobândite în şcoală sau din literatură, Citește în continuare

Bătălia celor 2 antihrişti pentru tronul Moldovei creştine: 28 mai: Ziua Alegerilor Anticipate VS. Sărbătoarea Împărătească – Înălţarea Domnului

Paradoxurile se între-împletesc în cele mai neaşteptate locuri. Dacă putem vorbi liber despre lupta antihristului cu lumea creştină, fiindcă e ceva firesc, apoi nu ştiu cum de abordat LUPTA ÎNTRE 2 ANTIHRIŞTI pentru tronul unui neam creştin.Tăntălăii Noştri

28 mai – Ziua Alegerilor Anticipate VS. Sărbătoarea Împărătească Înălţarea Domnului
O fiind o eroare tehnică în programul comuniştilor „(în)creştin(aţ)i” de au pus în marea sărbătoare împărătească a Înălţării Domnului un eveniment aşa de mârşav precum alegerile (anticipate), sau o eroare intenţionată a partidului dl. Vladimir Voronin. Dar nu prea îmi vine a crede. Antihristul, ca şi creştinul de rând, are puncte slabe şi îşi demaschează până la urmă intenţiile. Încearcă oare comuniştii să se ascundă iar în spatele Bisericii Ortodoxe şi a creştinilor pentru o oarecare mişelie programată din timp ca şi la 7 aprilie Citește în continuare

Homosexualul – un mamifer şi doar atât… Omul – fiinţă superioară mamiferelor

European LGBT Comunity

European LGBT Comunity

Homosexualitate – perversiune sexuală care constă în atracţia sexuală faţă de indivizi de acelaşi sex; pederastie, inversiune sexuală, învertire sexuală (def. din DEX 1998).

Dedic acest articol (foarte slab pregătit, din grabă şi mai ales din lenea de a-l structura cât mai plăcut cititului, slab şi din cauza lipsei esenţei unor detalii care au fost atinse în el) organizaţiei „GenderDoc-M” conduse de pederastul Alexei Marcicov cu ocazia festivalului pederast pe care vor sa-l desfăşoare în 2009 , nu pentru a înjosi minoritatea sodomită, ci pentru a le spune că ÎN MOLDOVA N-O SĂ MEARGĂ! Citește în continuare

Moldova Asediată: În ritm de dans!

tiesto123

Întrucât sântem în perioada de apostazie, şi se simte din ce în ce mai mult presiunea mamonei asupra lumii şi aşa indiferente, o lume care a uitat de istoria sa, de identitatea naţională, de credinţa strămoşilor, a marilor domnitori şi a sfinţilor neamului, de tradiţii, obiceiuri şi valori, sântem nevoiţi să mai suportăm loviturile unor mizerabili, care se declară fraţi ai noştri – „fraţi de neam şi credinţă”. Aceste lovituri, deşi indirecte, încetişor ne lasă fără generaţia care ar trebui să ia locul celei ce pleacă la odihnă, generaţia care să preia puterea în mâinile sale, şi demnă, în numele Bunului Dumnezeu să-şi facă datoria atât către părinţii osteniţi şi istoviţi de grija noastră, cât şi către viitorii copii ai săi. Tânăra generaţie este într-atât de „luminată” de adevărul „propăvăduit” de sursele mass-media „independente” încât e gata să primească orice este nou, roz, pufos, modern, „k-lumea”, „evident”, „veridic”, ori care miroase a „democraţie”, „libertate”, „unionism”, Uniune Europeană, carieră, „viaţă bună”, diversitate, etc. Structuri straşnice din exterior care s-au acomodat deja prea bine în ţară începând cu proclamarea „independenţei” Republicii Moldova, pe parcursul guvernărilor bubu-iste (a lui M. Snegur), <era instaurării masoneriei şi a haosului total> pe timpul guvernării iluministe (a lui P. Lucinski), a „socialismului comunist” al roşiorilor (a lui V. Voronin) şi până în ziua tulburărilor „revoluţiei” din aprilie 2009. Citește în continuare