Posts Tagged ‘Minunile Maicii Domnului’

O minune a Maicii Domnului povestită de moş Petrea Chirilă

„Maica Domnului are să le rânduiască pe toate spre slava sfinţiei sale şi a Fiului ei”

Era în anul 1956. Lucram ca şofer la IJECOP Piatra Neamţ, transportând marfă la Cooperativa Borca. Treceam de multe ori pe la Sfânta Mănăstire Bistriţa, unde mai duceam pomelnice de la credincioşi. Acolo era Părintele Ghervasie Coţcaru, la pomelnice, părinte care se mai ocupa şi cu facere de icoane, adică avea legătură cu pictorii şi cu argintarii (cu numele Cotfas) de la Târgu Neamţ.

Odată îmi zice părintele: „Tu nu vrei să faci o icoană cu Maica Domnului la biserica din satul unde locuieşti, adică în Pârăul Pântei? Căci iată un credincios din Cotârgaşi, cu numele Chirileanu, a comandat două icoane pentru biserica din Pârăul Cârjei”. Eu am spus atunci să comande şi pentru mine una la pictorul Vodă, din Piatra Neamţ. Tot mergând la Piatra după marfă mai treceam şi pe la mănăstire la Bistriţa, iar Părintele Ghervasie îmi spune odată: Citește în continuare

Astăzi – Maica Domnului „Znamenie”

Maica Domnului "Znamenie"

Istoria icoanei Maicii Domnului „Známenie” (adică „a semnului”) este strâns legată de istoria Novgorodului, centru cultural şi comercial din nord, unul dintre primele oraşe ale vechii Rusii.

Sensul teologic al numelui icoanei este acela al „semnului” din profeţia lui Isaia: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14). Însă numele ei ne poate trimite şi la un eveniment istoric, consemnat în cronicile Novgorodului. Iată ce spun acestea: Din pricina locului însemnat pe care îl avea în nordul Rusiei, Novgorodul, râvnit de vecini, a intrat în conflict cu aceştia. În 1169, kneazul Andrei Bogoliubski, pornind din Kiev, a ajuns cu armata sa până în faţa zidurilor Novgorodului. Oraşul a fost împresurat, iar cei asediaţi au cerut atunci, cu Citește în continuare

„Acesta este din neamul nostru!”

Sf. Serafim de Sarov

„În anul 1780 Prohor (Părintele fiind frate de mănăstire atunci – n.red.) s-a îmbolnăvit greu, tot trupul i s-a umflat, iar el, răbdând aceste crude suferinţe, zăcea fără murmur în aşternutul patului său aspru, înţelegând parcă de pe acum, prin iluminări lăuntrice primite de la Duhul Sfânt, că suferinţa este o lege de neînlăturat a sfinţeniei.
După aparenţă era hidropică. Suferinţa a durat trei ani, din care jumătate bolnavul i-a petrecut în pat. Cu toate acestea, din gura lui n-a ieşit niciodată vreun cuvânt de cârtire, ci s-a încredinţat pe sine întreg, cu trup şi suflet în mâna Domnului, Căruia se ruga fără încetare, spălând patul său cu lacrimile sale, după exemplul psalmistului, care în mijlocul şi a bolilor se ruga zilnic zicând: Cu lacrimile mele spăl patul meu (PS. 6, 7).[…]
În cele din urmă temându-se pentru însăşi viaţa suferindului, Pahomie (egumenul mănăstirii) i-a propus cu hotărâre să cheme doctorul. Fericitul, Citește în continuare

Cinstirea Maicii Domnului – Axion Estin

Icoana "Axion Estin", din Athos

În timp ce părinţii cu care am călătorit merg să facă cumpărături merg să vizitez şi să mă închin în Mănăstirea Protaton, Catedrala oraşului Careia. Este o biserică impunătoare, de tip bazilical, construită în secolul al XIII lea, de către împăratul bizantin Andronic Paleologul. Aceasta are o frumoasă frescă, pictată de Manuil Panselion, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În naosul bisericii se află 20 de strane, unde stau reprezentanţii celor 20 de mănăstiri athonite, când se întâlnesc în Careia la sinopdicon. Deasupra fiecărei strane se află o icoană cu hramul mănăstirii respective.

Părintele ghid ne invită pe cei peste 30 de pelerini să ne rugăm la cea mai vestită icoană din Sfântul Munte, Icoana făcătoare de minuni „Axion Estin”, care se află pe tronul arhieresc din faţa Sfintei Mese. Este o icoană cu totul minunată, îmbrăcată în aur şi argint, cu înălţimea de un metru, şi lăţimea de 0,6 m. În faţa acestei Sfinte Icoane, Sfântul Arhanghel Mihail a cântat preafrumoasa cântare îngerească Cuvine-se cu adevărat, Citește în continuare

Numele cel prea cinstit al pururea Fecioarei Maria pierde şi goneşte pe draci

Într-un oraş al Coloniei, bun cu numele, era un preot care se numea Petru, om desfrânat şi cu rău nărav, care pentru faptele lui necinstite şi urâte a fost spânzurat afară de casa lui. Şi o ţiitoare a lui, Aglaida cu numele, s-a înfricoşat şi îngrozit atâta când l-au spânzurat, încât a lăsat lumea şi ducându-se într-o mănăstire s-a făcut călugăriţă.

Deci, după vreo câteva zile, stând ea la fereastra chiliei, a văzut afară, într-un izvor, că stă un drac cu chip de tânăr, care a sărit la fereastră ca să o răpească. Iar ea îngrozită, a căzut înapoi şi, lovindu-se cu capul de pământ, în grabă s-au adunat surorile şi au ridicat-o ca pe o moartă şi au pus-o în pat. Apoi, după o vreme, vindecându-se puţin, a venit iar dracul şi i-a zis: „Aglaido, prea iubita mea, ce ţi-am făcut de te-ai lepădat de mine? Citește în continuare

Astăzi o cunoaştem pe „Marea Panaghie” şi pe „Despietrirea inimilor învrăjbite”

Întrucât astăzi Biserica Ortodoxă a Moldovei împreună cu BORu ne aduc aminte despre aceste două icoane a Maicii Domnului, vă prezentăm şi noi o scurtă povestire despre ele.

„Marea Panaghie”

„Marea Panaghie” din Iaroslav apartine unui tip iconografic foarte răspândit în Rusia. Acolo, o astfel de icoană este numită „Znamenie” (adică „a semnului”), iar in Grecia „Platytera” (adică „cea mai inalta decat cerurile”). Istoria icoanei Maicii Domnului „Znamenie” este strâns legată de istoria Novgorodului, centru cultural şi comercial din nord, unul dintre primele oraşe ale vechii Rusii.

Sensul teologic al numelui icoanei este acela al „semnului” din profetia lui Isaia: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7, 14). Însă numele ei ne poate trimite şi la un eveniment istoric, consemnat în cronicile Novgorodului. Iată ce spun acestea:
„Din pricina locului însemnat pe care îl avea in nordul Rusiei, Novgorodul, râvnit de vecini, a intrat în conflict cu aceştia. În 1169, prinţul Andrei Bogoliubsky, pornind din Kiev, a ajuns cu armata sa până în faţa zidurilor Novgorodului. Oraşul a fost împresurat, iar cei asediaţi au cerut atunci, cu rugăciuni fierbinţi, milostivirea Maicii Domnului. În acest timp, arhiereul locului, Sfântul Ioan din Novgorod (+1186), aşezase preţiosul chip al Preasfintei pe zidurile cetăţii pentru a-i izbăvi de duşmani. Răspunsul acestora din urmă fu o ploaie de săgeţi. Una dintre ele atinsese şi icoana. Mai departe ni se spune că Citește în continuare

Despre Sf. Ioan Cucuzel (şi minunea Maicii Domnului)

Sf Ioan Cucuzel (apr. 1280-1360)

În marea şi întâia cetate a lui Justinian, numită Dirahion, era un tânăr orfan de tată şi pe care mama lui, ca o femeie dreptcredincioasă şi iubitoare de Dumnezeu ce era, l-a dat să înveţe Sfintele Cărţi. Şi era el foarte deştept cu mintea, iar mai ales fiind un bun cântăreţ toţi îl lăudau, zicându-i „Cucuzel” (cel cu glas îngeresc).

În vremea aceea, după cum a fost obişnuinţă pe la curţile împărăteşti, totdeauna ca să caute pe cei mai frumos grăitori şi cu glas frumos, aflând şi pe Cucuzel, l-au trimis să înveţe ştiinţa cea muzicească (adică Psaltichia) până ce se va face desăvârşit întru dânsa. Deci el, ca unul ce era din fire isteţ la minte şi înţelept, în puţină vreme a învăţat toată ştiinţa, pentru care lucru împăratul, iubindu-l foarte mult, voia să-l însoare şi să-i dea bogate daruri. După o vreme însă, văzând el că toţi boierii îl respectau, ca şi împăratul, care îi arăta o deosebită dragoste pentru cântarea lui cea cu Citește în continuare

Vedenia unui oarecare Ioan

Se vede în Sinaxar în 23 de zile ale lui Noiembrie, cum că, în anii împăratului Constantin cel Mare, a fost un oarecare croitor, Ioan cu numele, cunoscut împăratului, care a trăit cu necinste întru dulceţile trupului, nesocotind munca cea veşnică, care aşteaptă pre cei ce păcătuiesc. Iar mult milostivul şi înduratul Dumnezeu, care iconomiseşte toate spre folosul fiecăruia, i-a arătat o vedenie înfricoşată, pentru ca să să-şi îndrepteze petrecerea lui.

Deci i s-a arătat lui în vis, într-o noapte, cum că a cusut o haină şi a dus-o împăratului, cu care vorbea şi împreună se bucura. Apoi i s-a părut că a luat împăratul sabia şi l-a apucat de părul capului, adică de perii care-i avea lungi şi i-a tăiat zicând către dânsul: când va tăia sabia perii tăi, atunci se va tăia şi capul tău şi aşa s-a făcut. Deci, de multă Citește în continuare

Lideanca (Romanca) – icoana făcătoarea de minuni a Maicii Domnului

Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Ioan cuvântătorul de Dumnezeu, mai înainte de a se duce, precum sau dus şi ceilalţi apostoli, la marginile pământului, pentru propovăduirea lui Hristos, propovăduiau pe Hristos prin cetăţile din jurul Ierusalimului. Iar când au fost în cetatea care se cheamă Lida – care după aceea s-a numit Diospoli – şi au petrecut acolo un an, aducând multe popoare la Hristos Dumnezeu, atunci a zidit acolo o biserică cu numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; pentru că atunci era linişte între creştini, încetând prigonirea după uciderea Sfântului Arhidiacon Ştefan. Căci cezarul Tiberiu, auzind multe lucruri despre Iisus Hristos şi despre minunile Lui, a poruncit să nu prigonească pe creştini. Despre această alinare se pomeneşte astfel în Faptele Apostolilor: „Bisericile din toată Iudeea, Galileea şi Samaria aveau Citește în continuare

Odighitria – Povăţuitoare de cale şi ajutătoare tare

După înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos şi după pogorârea Sfântului Duh, trecând multă vreme, dumnezeiescul apostol Luca Evanghelistul, fiind iscusit a zugrăvi icoane, a zugrăvit pe o scândură chipul Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi l-a adus la Doamna pururi Fecioara Maria. Iar ea, văzând pe icoană chipul feţei sale, şi-a adus aminte de proorocia sa de mai înainte şi a zis: De acum mă vor ferici toate neamurile! Apoi a zis şi aceasta: „Darul meu să fie cu icoana aceasta”.

Şi s-a făcut cu lucrul preasfântul ei cuvânt, pentru că au început a se face negrăite minuni la acea sfântă icoană, cu darul Maicii Domnului. Această icoană a fost trimisă de acelaşi Sfânt Luca în Antiohia la stăpânitorul Teofil, care primise credinţa în Hristos, către care a scris Citește în continuare

Maica Domnului si Sf. Ioan Teologul către Grigorie de Nazians*

sf grigorieÎn 17 zile ale lui noiembrie Biserica noastră prăznuieşte pe Sfântul Grigore, făcătorul de minuni, care a fost pustnic, sus într-un munte, şi avea o petrecere de viaţă minunată. Pentru aceea l-au hirotonit arhiereu cu un chip minunat, că nu l-au făcut ca pe alţii arhierei ca să-l aleagă fiind de faţă, ci nevoindu-se în munte s-a hirotonisit Arhiepiscop Neocesareei, nefiind de faţă. Care, după ce s-a suit în scaunul cel înalt al arhieriei, s-a sârguit să facă şi mai multă faptă bună, acesta şi de la Dumnezeu s-a învrednicit de şi mai mari daruri, după cum în viaţa lui se văd minunile cele mai presus de fire pe care le-a făcut.

Deci Sfântul acesta rugându-se într-o noapte în chilia lui după obicei, a venit o dumnezeiască strălucire şi s-a luminat toată casa lui mai Citește în continuare

„Cuvine-se cu adevărat” – axionul Arhanghelului Gavriil

Minunea pentru cântarea Axionului (Cuvine-se cu adevărat să te fericim…), cum a fost cântat mai întâi de Arhanghelul Gavriil

Cântarea aceasta la început se cânta la o chilie a Mănăstirii Pantocratorului ce se numeşteSf. Arhanghel Gavriil Sf. Arhanghel Gavriil Axion estin, la locul cel numit Adin, pentru minunea aceasta ce o vom povesti acum. La schitul Protatului, ce se află lângă Careia, aproape de locul Mănăstirii Pantocratorului, este o vale mare unde se află multe chilii. La una din aceste chilii, ce era cinstită în numele Adormirii Doamnei de Dumnezeu Născătoare, locuia un ieromonah bătrân şi îmbunătăţit, împreună cu un ascultător (ucenic – n. red.) al său. Şi fiindcă era obiceiul a se face priveghere în fiecare duminică la schitul Protatului, într-una din sâmbete, seara, vrând să meargă bătrânul la priveghere, zice ucenicului său: „Fiule, eu mă duc să ascult privegherea după obicei, iar tu rămâi la chilie şi precum vei putea citeşte rânduiala ta”. Şi aşa s-a dus. Deci după ce a trecut seara, iată bate cineva la uşa chiliei, iar fratele aleargă şi deschide şi vede că era un monah străin, necunoscut lui, care intrând a rămas în chilie în noaptea aceea. La vremea utreniei, sculându-se au cântat amândoi rânduiala utreniei. Şi când au ajuns la: „Ceea ce eşti mai cinstită…” monahul de loc cânta numai: „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii…” şi celelalte până la sfârşit, adică obişnuita cântare veche a Sfântului Cosma, făcătorul de Citește în continuare

Maica Domnului către începătorul din lavra Sfântului Sava

Maica DomnuluiÎn vremea Sfântului Sava erau, în lavra lui, mulţi monahi îmbunătăţiţi. Deci, s-a dus ca să se facă monah şi un dregător de bun neam şi bogat, pe care Sfântul l-a primit cu bucurie. Şi, fiindcă nu era obişnuit cu osteneala, îl cruţa şi nu-l lăsa să se ducă cu alţii la munca cea grea a pământului. Că se lucra până la ceasul al nouălea şi, atunci, veneau să citească slujba cea de obşte şi, după Vecernie, mâncau, o dată în zi, după rânduiala vieţii de obşte. Deci, fiindcă nu putea să facă aceasta acel începător, i-a poruncit să se nevoiască în mânăstire, după putere şi să postească până vin toţi fraţii, ca să mănânce toţi împreună după rânduială. Iar acela nici măcar porunca aceasta n-a păzit-o, ci mânca în chilia lui, pentru că îi aduceau rudeniile felurite bucate. Deci, Sfântul ştia aceasta, dar, pentru că era monahul acela începător nu-l certa, ca să nu-l îngreuieze. Îl ruga numai pe Dumnezeu să-l îndrepteze. Deci, a venit praznicul Adormirii Maicii Domnului, cel din ziua a cincisprezecea a lui august şi, în Citește în continuare

Maica Domnului la Mănăstirea Petru Vodă

Mănăstirea SecuMănăstirea SecuAcesta rememorează întâmplările petrecute în cele vremuri, când fiind frate la Mănăstirea Secu, după peste 4 ani de călugărie, a fost nevoit să se întoarcă în lumea pe care o părăsise pentru amăn. Secu urma Domnului. Băiat sărac, rămas fără părinţi şi fără o meserie, nu avea prea multe perspective, însă „Maica Domnului a vegheat asupra mea, din copilărie, şi la bine, dar mai ales la greu”, se destăinuie părintele Flavian.

„Maica Domului era îmbrăcată într-o haină albastră şi avea un zâmbet nepământean”

Prima întâlnire a copilului Pop cu Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu s-a produs la vârsta de trei ani, într-o noapte, pe când mama sa era în durerile facerii. „Maica Domnului a apărut într-o lumină mare, Citește în continuare

Minunata întâmplare a unui bogătaş milostiv

Proloagele, luna aprilie în 11 zile

Minunată cu adevărat şi vrednică de povestire este pilda, pe care o scrie episcopul Vichentie, în cartea sa, cea numită Oglinda Năravurilor, zicând:

Maica DomnuluiMaica Domnului„Un om însurat, care avea fii şi robi şi bogăţie din destul era foarte milostiv şi primitor de străini. Şi într-o seară, după ce a cinat, a adormit. Şi dimineaţa, l-au aflat căzut pe pământ, ca un mort, rece şi fără simţire. Iar rudeniile lui l-au ridicat şi l-au pus pe aşternut, folosind multe feluri de doctorii ca să se încălzească şi să trăiască, iarăşi, dar în zadar s-au ostenit.

Încă după mai multe zile şi-a revenit întru sine şi, întrebat fiind, să spună ce a pătimit, de a zăcut atâtea zile ca şi mort, n-a răspuns nimic despre acestea ci doar plângea nemângâiat. Şi n-a vorbit nici un cuvânt, în tot timpul cât a trăit, până în ceasul morţii lui, când şi-a cunoscut sfârşitul său. Şi strigând pe fiul său cel mai mare, a zis acesta în auzul tuturor: Iubitul meu fiu, această poruncă, mai de pe urmă, îţi dau ţie, cu hotărâre, ca să ai, pe cât poţi milostenie către săraci şi multă milostivire către cei străini şi Citește în continuare

Maica Domnului către Valeriu Gafencu

Maica Domnului i s-a arătat lui Valeriu Gafencu, la închisoarea-spital de la Târgu Ocna, în noaptea de Crăciun a anului 1951

La Crăciun era destul de înviorat (este vorba de Valeriu Gafecu – n.red.). În noaptea cântărilorMaica Domnului Ocrotitoarea TemniţelorMaica Domnului Ocrotitoarea Temniţelor îngereşti a compus un minunat colind al deţinuţilor de la Târgu Ocna. În patul de alături îşi dădea sufletul arhimandritul G. Venise în această stare de la Canal, unde fusese unul din stâlpii rezistenţei. În seara aceea a Naşterii Pruncului Iisus el a fost luat la cer. A plecat neclintit în credinţă. Neavând cu ce-l îmbrăca, căci rufele sale erau ude de transpiraţie, Valeriu a oferit hainele lui şi a păstrat pentru sine pe ale părintelui.

– Acestea sunt hainele mele monahale, a zis emoţionat. Cu ele să mă înmormântaţi! Noaptea aceea de Crăciun nu o voi putea uita până la sfârşit. Umblam necontenit de la un bolnav la altul, luându-le pulsul şi îngrijindu-i. Din când în când îmi mai aruncam privirea şi spre Valeriu. Era vesel şi fericit înlăuntrul său, cu pleoapele lăsate, cu capul plecat în piept. Nici el nu se putea odihni. După ce mi-am terminat treaba, am simţit cum mă cheamă din priviri, că mă roagă să mă duc la el. Citește în continuare

Musulmanul ucis de tâlhari şi înviat de Maica Domnului

Un musulman a fost ucis de tâlhari şi înviat de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Mănăstirea Panaghia SaidnayaMănăstirea Panaghia SaidnayaÎn decembrie 2004 un arab, din Arabia Saudită, un mahomedan, s-a dus la mai multe agenţii de publicitate să relateze următoarea întâmplare, incredibilă, pe care a trăit-o şi care i-a schimbat viaţa (întâmplarea a apărut la TV, pe internet, la radio şi a circulat prin ziarele şi magazinele din întreaga Arabie Saudită, Siria, Palestina şi evident în toate ţările învecinate). Cu câţiva ani în urmă acest om s-a căsătorit cu o foarte bogată femeie musulmană, dar stearpă. Ca şi în anii trecuţi, în ciuda eforturilor lor şi a considerabilelor cheltuieli medicale, la mulţi doctori, ei rămâneau fără copii. Părinţii soţului i-au sugerat acestuia să-şi ia o a doua soţie, în timp ce susţinea şi căsătoria iniţială, legile locale permiţând până la patru căsătorii simultane. Epuizat, necăjit şi descurajat el nu a primit sfatul părinţilor şi a ales să petreacă o vacanţă cu soţia sa în Siria. Acolo au închiriat o limuzină cu şofer, care să le servească şi ca ghid de călătorie pentru întreaga şedere şi în excursiile din întreaga Sirie. Citește în continuare

Minunile Adormirii Maicii Domnului

Minunea pentru Iudeii cei care au orbit şi pentru cel ce i s-au tăiat mâinile şi după ce a crezut în Hristos, de Născătoarea de Dumnezeu s-a vindecat

“Şezut-a împărăteasa de-a dreapta Ta,
îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată” (Psalmi 44, 11)

În vremea în care a voit Domnul nostru Iisus Hristos să mute din lumea aceasta pe Maica Sa cea cu totul Preacurată, la viaţa cea cerească şi prea fericită, ca să împărăţească cu Dânsul veşnic, după cum i se cuvenea, a poruncit să se adune apostolii – din toată lumea de unde erau risipiţi, propovăduind cuvântul cel de mântuire – în satul Ghetsimani, unde era Preasfânta, ca să o înmormânteze. Atunci dar, cu dumnezeiască voie şi chemare, i-au răpit norii şi s-au aflat toţi într-un minut de ceas înaintea pururi Fecioarei, care văzându-i pe dânşii s-a bucurat foarte. Şi a spus lor cum că s-a apropiat vremea ca să se ducă să se veselească împreună cu Fiul ei şi Stăpânul. Citește în continuare

Bătălia celor 2 antihrişti pentru tronul Moldovei creştine: 28 mai: Ziua Alegerilor Anticipate VS. Sărbătoarea Împărătească – Înălţarea Domnului

Paradoxurile se între-împletesc în cele mai neaşteptate locuri. Dacă putem vorbi liber despre lupta antihristului cu lumea creştină, fiindcă e ceva firesc, apoi nu ştiu cum de abordat LUPTA ÎNTRE 2 ANTIHRIŞTI pentru tronul unui neam creştin.Tăntălăii Noştri

28 mai – Ziua Alegerilor Anticipate VS. Sărbătoarea Împărătească Înălţarea Domnului
O fiind o eroare tehnică în programul comuniştilor „(în)creştin(aţ)i” de au pus în marea sărbătoare împărătească a Înălţării Domnului un eveniment aşa de mârşav precum alegerile (anticipate), sau o eroare intenţionată a partidului dl. Vladimir Voronin. Dar nu prea îmi vine a crede. Antihristul, ca şi creştinul de rând, are puncte slabe şi îşi demaschează până la urmă intenţiile. Încearcă oare comuniştii să se ascundă iar în spatele Bisericii Ortodoxe şi a creştinilor pentru o oarecare mişelie programată din timp ca şi la 7 aprilie Citește în continuare