Posts Tagged ‘Sf. Ioan Teologul’

„În curând, alesul Meu, vei fi cu noi!”

Sf. Serafim de Sarov

Cu un an şi zece luni înainte de moartea sa, Părintele Serafim s-a mai învrednicit, încă o dată, de cereasca cercetare a Maicii Domnului. Era în ziua de Buna Vestire, 1831. Cu două zile mai înainte a înştiinţat-o despre aceasta şi pe o călugăriţă cu viaţă îmbunătăţită din Mânăstirea Diveevsk, anume Epraxia, în mult ostenitoarea lor viaţă călugărească. Plăcutul lui Dumnezeu a pregătit-o sufleteşte pe această călugăriţă de mai înainte, pentru ca ea întru nimic să nu se teamă. Iar când s-a apropiat momentul hotărâtor, bătrânul s-a aşezat în genunchi cu mâinile ridicate spre cer. S-a făcut mai întâi un zgomot ca de vânt puternic, apoi s-a auzit murmurul unei minunate cântări bisericeşti. Citește în continuare

Sf. Apostol Ioan (Teologul) nici nu se gândea…

Mă întreb, dacă acest mare sfânt a vorbit până şi despre apocalipsă, oare n-a ştiut ce-i pregăteşte diaconul Andrei Kuraev peste aproape două mii de ani? Sau a ştiut dar se temea că nu-l vor înţelege restul Sfinţilor Apostoli? Articol luat dintr-un coş de gunoi…

„Иоанн Богослов станет покровителем Интернета?
Sf. Ioan Teologul va deveni apărătorul internetului?

Известный русский православный миссионер диакон Андрей Кураев предложил объявить апостола Иоанна Богослова покровителем православного Интернета.
Faimosul misioner ortodox rus, diaconul Andrei Kuraev a propus ca Apostolul Ioan Teologul să fie Citește în continuare

Maica Domnului si Sf. Ioan Teologul către Grigorie de Nazians*

sf grigorieÎn 17 zile ale lui noiembrie Biserica noastră prăznuieşte pe Sfântul Grigore, făcătorul de minuni, care a fost pustnic, sus într-un munte, şi avea o petrecere de viaţă minunată. Pentru aceea l-au hirotonit arhiereu cu un chip minunat, că nu l-au făcut ca pe alţii arhierei ca să-l aleagă fiind de faţă, ci nevoindu-se în munte s-a hirotonisit Arhiepiscop Neocesareei, nefiind de faţă. Care, după ce s-a suit în scaunul cel înalt al arhieriei, s-a sârguit să facă şi mai multă faptă bună, acesta şi de la Dumnezeu s-a învrednicit de şi mai mari daruri, după cum în viaţa lui se văd minunile cele mai presus de fire pe care le-a făcut.

Deci Sfântul acesta rugându-se într-o noapte în chilia lui după obicei, a venit o dumnezeiască strălucire şi s-a luminat toată casa lui mai Citește în continuare